Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Dyrektor Przedszkola Publicznego Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza nabór na wolne stanowiska w związku z realizację projektu pn.  „Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych”:

  1. Nauczyciela wychowania przedszkolnego
  2. Oligofrenopedagoga
  3. Logopedy
  4. Specjalisty do  prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  5. Psychologa

 

Regulamin naboru pracowników

 

Projekt pn. „Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego