Zapisy

Zapisy krok po kroku

W dniach 01-15.04.2017 r., przyjmowane są wnioski o przyjęcie do przedszkola dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do dnia 24 kwietnia 2017 r., komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do przedszkola i dokumenty  potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do dnia 28 kwietnia 2017 r., komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy będą wywieszone w wyznaczonym miejscu w placówce lub będą dostępne u dyrektora placówki.

Do dnia 9 maja 2017 r., rodzic kandydata zakwalifikowanego musi złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola. Oświadczenie będą dostępne w placówkach.

Do dnia 12 maja 2017 r., komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Listy będą wywieszone w wyznaczonym miejscu w przedszkolu lub będą dostępne u dyrektora placówki.

  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dlaczego my?

Zróżnicowane zajęcia

Zarówno mały, jak i duży człowiek najlepiej uczy się przez zabawę, lub doświadczanie nowych rzeczy. Zapewnimy Twojemu dziecko jedno i drugie!

Serce na dłoni

Poza zabawą i nauką ważne jest dla nas, żeby każde dziecko czuło się dobrze i bezpiecznie.

Zaangażowanie

Twoje dziecko nigdy nie będzie się nudzić! Nasza kadra dostosowuje zajęcia do poziomu energii grupy i sprawia, że nie dochodzi do sytuacji, kiedy dziecko musi „zająć się sobą”.