Kandydaci 2024/2025

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do naszej placówki zobowiązani są dostarczyć do dnia 9 kwietnia br., potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, które znajdziecie poniżej.