Placówki

Nasze przedszkola z oddziałami integracyjnymi to placówki edukacyjne, które stawiają sobie za cel zapewnienie możliwości nauki i rozwoju każdemu dziecku, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb i umiejętności. 
Nasza główną IDEĄ jest integracja dzieci o różnych zdolnościach, niepełnosprawnościach oraz specjalnych potrzebach edukacyjnych w jednym środowisku. Nasze placówki kierują się podejściem zespołowym, które opiera się na założeniu, iż każdy uczestnik- zarówno dziecko jak i dorosły- ma aktywny udział w procesie uczenia się i tworzy wspólnotę, w której cele i wartości są wspólne dla wszystkich.

KLUCZOWE ELEMENTY IDEI NASZYCH PLACÓWEK: 
1. RÓWNOŚC I INKLUZJA: przedszkole integruje dzieci różnych umiejętności, etniczności, pochodzenia społecznego i kulturowego, co promuje wartości równości, szacunku i akceptacji 
2. INDYWIDUALNE PODJEŚCIE: każde dziecko traktowane jest indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby, zdolności i style uczenia się; stosujemy zróżnicowane metody nauczania/ zabawy aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces i rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem 
3. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI: rodzice są aktywnie zaangażowani w życie przedszkola i wspierani w procesie edukacji swojego dziecka
 4. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE: przedszkole zapewnia dostęp do specjalistycznych usług takich jak: terapia logopedyczna, pedagogika specjalna, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia Integracji Sensorycznej czy fizjoterapie aby zaspokoić specjalne potrzeby dzieci i umożliwić im pełny rozwój 
5. WSPÓŁPRACA Z LOKALNA SPOŁECZNOŚCIĄ: przedszkole angażuje lokalną społeczność, organizacje pozarządowe i instytucje wspierające integrację, aby tworzyć bardziej przyjazne i otwarte środowisko dla dzieci z różnymi potrzebami Zarówno przedszkole „na Korczaka” jak ” na Pogodnej” są placówkami przyjaznymi każdemu dziecku. To tu realizowane są odpowiednie programy, różne projekty i wprowadzane są innowacje mające na celu dobrze przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole oraz umożliwić wszechstronny rozwój osobowościowy i osiągnięcie celu. UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA jest nie tylko miejscem nauki ale i zabawy, gdzie rozwijane są wszelakie umiejętności społeczne, wspierany jest rozwój emocjonalny dziecka, promowana jest samodzielność i odpowiedzialność, a w szczególności stwarzany jest pozytywny klimat, w którym każde dziecko czuje się akceptowane i docenione.

This is custom heading element

Przedszkole „na Korczaka” położone jest w centrum Tarnowskich Gór z dala od wzmożonego ruchu ulicznego i miejskiego hałasu. W budynku znajdziemy: znajdziemy 4 sale dydaktyczne wyposażone w kolorowe meble, dekoracje i zabawki sprawdzonych producentów z atestami i certyfikatami, 3 sale do przeprowadzania zajęć specjalistycznych oraz inne pomieszczenia spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny. Dodatkowo do budynku przylega ogrodzony ogród, na którym każdy milusiński znajdzie coś dla siebie – piaskownicę, bujaki, zabawki czy domek.

Uniwersytet na Pogodnej

Przedszkole „na Pogodnej” znajduje się na Osadzie Jana w Tarnowskich Górach na parterze nowo wybudowanego budynku wielorodzinnego. Po przekroczeniu progu budynku przedszkola dzieci i rodziców witają dwie przestronne szatnie. W przedszkolu znajduje się:  6 sal zajęć, które stwarzają warunki do zabawy i wypoczynku dzieci. Sale wyposażone są w kolorowe meble, dekoracje i zabawki sprawdzonych producentów z atestami i certyfikatami. Przy każdej sali jest łazienka, wyposażona w umywalki oraz kabiny z ubikacjami, dostosowanymi do wzrostu dzieci. Przedszkole posiada gabinet logopedyczny i psychologiczny, a także wydzielone pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej. Na zewnątrz budynku znajduje się nowocześnie wyposażony i ogrodzony plac zabaw ze zjeżdżalniami, bujakami oraz piaskownicą.