Certyfikat „Placówka przyjazna dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego”

20 marca 2017 r. w Warszawie odbył się II Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) to brak umiejętności wykorzystywania otrzymanych przez zmysły informacji w celu płynnego, codziennego funkcjonowania. Dziecko z takimi dysfunkcjami potrzebuje pomocy specjalisty, a pierwszymi którzy mogą zauważyć problemy dziecka są rodzice i nauczyciele pracujący z nim. Z radością informujemy, że dołączyliśmy do grona placówek przyjaznych dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, a nasza placówka została certyfikowana w ramach akcji organizowanej przez Forum Media Polska Sp. z o.o.