Procedura bezpieczeństwa na wypadek COVID-19

Procedura bezpieczeństwa na wypadek Covid-19

Szanowni Rodzice/Opiekunowie w związku ze wznowieniem działalności naszej placówki przekazujemy Państwu do zapoznania się procedurę bezpieczeństwa na wypadek Covid-19 w przedszkolu.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA covid 19

Rodziców którzy zgłosili udział dziecka w zajęciach opiekuńczych prosimy niezwłocznie o  uzupełnionego załączników z procedury.

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIA RODZICÓW covid19

Załącznik nr 2 DEKLARACJA covid 19

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA WOLI covid 19

Dodatkowo każdy Rodzic jest zobowiązany do tego, aby każdego dnia rano przekazywać pracownikowi aktualne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka w formie pisemnej, zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku 1a.

Załącznik nr 1a OŚWIADCZENIE CODZIENNE covid19

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ BYĆ PRZEZ PAŃSTWA DOSTARCZONE W PIERWSZYM DNIU PRZYPROWADZENIA DZIECKA DO PLACÓWKI. WYJĄTEK STANOWI ZAŁĄCZNIK 1 a, KTÓRY DOSTARCZACIE CODZIENNIE RANO.

Dzieci w przedszkolu powinny posiadać tylko swoje pantofle na zmianę.

Nie będzie szczotkowania zębów w tym trudnym okresie.

Stroje gimnastyczne są zbędne gdyż nie będzie gimnastyki korekcyjnej w formie tradycyjnej.

Katecheza oraz język angielski, język hiszpański będą nadal w formie zdalnego nauczania.

UWAGA:

Zgodnie z procedurą dzieci będą przyjmowane od rodziców z wiatrołapu. Rodzice nie wchodzą na teren szatni.

Dziecku mierzona jest temperatura następnie rodzic zabiera maseczkę dziecka do domu nie pozostawia maski w przedszkolu.

Dziecko w szatni wspierane jest przez pracownika obsługi i przeprowadzane do sali pod opiekę nauczyciela.

W czasie reżimu sanitarnego dzieci nie będą leżakować.

Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i innych przedmiotów do przedszkola jak również nie zabierają z przedszkola rysunków lub innych prac plastycznych.

Dzieci przychodzą tylko zdrowe: bez podwyższonej temperatury, bez kataru, zmian skórnych itp.

Dziecko z jakimkolwiek objawem choroby nie mogą przybywać w przedszkolu.

Procedura uwzględnia wytyczne GIS oraz MEN.

PAMIĘTAJCIE !!! 

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest jego zgłoszenie na dwa dni robocze przed powrotem.                                                                 

O  przyjęciu dziecka decyduje dyrektor placówki na podstawie danych zawartych w załączniku nr 3.