Lista zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, powołana komisja rekrutacyjna Przedszkola  publikuje Listę dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na stronie internetowej placówki:

 

Wymagane dostarczenie potwierdzenia woli uczęszczania kandydata
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 21.04.2021r.